Kumpulan Pengurusan

KUMPULAN PENGURUSAN
YB TN. HJ. ABDUL LATIFF BIN ABDUL RAHMAN

Pengerusi (Bukan Eksekutif)DATO' SYED KAMARULZAMAN BIN
DATO' SYED ZAINOL KHODKI SHAHABUDIN

Ketua Pegawai Eksekutif


 
HAZIRAN BIN MOHAMMAD

Sumber Manusia & Pentadbiran
FARRAH SHARIZAN
BINTI MOHD YUNUS

Komunikasi &
Penjenamaan Korporat
MOHD JAILANI BIN AB SALAM

Akaun & Kewangan
IRNAL BIN BAHRUN

Jualan & Pemasaran