Kumpulan Pengurusan

Kumpulan Pengurusan

Management Team
Jalilah Binti Md Jali

Sumber Manusia & Pentadbiran

Management Team
Mohd Jailani bin Ab Salam

Akaun & Kewangan

Management Team
Abd Halim Bin Md Yusoff

Jualan, Pemasaran & Komunikasi Korporat