Kumpulan Pengurusan

Kumpulan Pengurusan

Management Team
YB TN. HJ. Abdul Latiff Bin Abdul Rahman

Pengerusi (Bukan Eksekutif)

Management Team
Dato' Syed Kamarulzaman Bin
Dato' Syed Zainol Khodki Shahabudin

Ketua Pegawai Eksekutif

Management Team
Haziran Bin Mohammad

Sumber Manusia & Pentadbiran

Management Team
Mohd Jailani Bin Ab Salam

Akaun & Kewangan

Management Team
Roslan Bin Hamid

Operasi Hotel

Management Team
Farrah Sharizan
Binti Mohd Yunus

Komunikasi &
Penjenamaan Korporat

Management Team
Irnal Bin Bahrun

Jualan & Pemasaran