Kami Berintegriti

KAMI BERINTEGRITI

Membudayakan Integriti di kalangan warga kerja Rangkaian Hotel Seri Malaysia Sdn. Bhd.

Memperkasakan standard perkhidmatan yang berintegriti di kalangan warga kerja Rangkaian Hotel Seri Malaysia melalui pengendalian aduan dan siasatan secara telus, berani dan profesional.

Unit Integriti

Penubuhan Unit Integriti ini merupakan usaha kawalan dalaman oleh Pengurusan Rangkaian Hotel Seri Malaysia Sdn. Bhd. untuk menguruskan integriti dalam organisasi. Unit ini diletakkan secara terus di bawah Jawatankuasa Audit, Risiko dan Integriti (JARI) di bawah penyeliaan Bahagian Sumber Manusia Rangkaian Hotel Seri Malaysia Sdn. Bhd.

Pengurusan Aduan

Menerima dan memastikan tindakan diambil terhadap semua maklumat atau aduan salah laku tatatertib dan salah laku jenayah (disalurkan ke agensi penguatkuasa) oleh kakitangan Rangkaian Hotel Seri Malaysia di semua peringkat.

Saluran Aduan

Untuk membuat aduan, sila hubungi saluran yang disediakan seperti berikut:

011 - 5754 0936

03 - 2299 7802

Maklumat yang diperlukan semasa membuat aduan:

  1. Nama, Telefon, Alamat Surat Menyurat, Aduan Emel
  2. Nama, Telefon, Alamat Surat Menyurat, Aduan Emel, Alamat surat-menyurat individu yang dilaporkan
  3. Huraikan bagaimana, kenapa dan di mana salah laku berlaku; dan
  4. Bukti atau maklumat yang diperlukan untuk menyokong siasatan.
* Kriteria utama laporan adalah maklumat yang betul berdasarkan bukti dan bukan untuk kepentingan peribadi mana-mana pihak.